Ringsdal

Gården Ringsdal finns tyvärr inte längre. Efter ca 300 års existens så revs den för att ge plats åt ett industriområde.

När vi bodde på Ringsdal hade vi tillgång till ca 14 hektar prima bete till hästarna, stort luftigt stall med 16 boxar och en stor fin lösdriftshall.

Mangårdsbyggnad 1930-tal.

 

Mangårdsbyggnad 2013.

 

Stallet 2011

 

Allén vintertid

 

Allén i höstfärger

 

Stallet på Ringsdal, dessa två bilder är tagna av Maria Götling och visas här med hennes tillstånd.